1. D-Aspartik Asit

D-Aspartik Asit vücudumuzdaki testosteron seviyesini arttıran doğal bir amino asittir.
Araştırmalar, folikül uyarıcı hormon ve luteinizan hormon seviyesini arttırdığını göstermektedir.
Bunun önemi, luteinizan hormonun testislerdeki Leydig hücrelerinin daha fazla testosteron üretmesini sağlamasından gelir.
İnsanlar ve hayvanlar üzerinde yapılan ilk araştırmalar, 12 günlük D-aspartik asit takviyesinin luteinizan hormon seviyesi ile birlikte testosteron üretimini ve testosteronun vücuttaki dolaşımını arttırdığını göstermektedir.
Ayrıca sperm sayısında ve kalitesinde de artış sağladığı bilinmektedir. 90 gün süren bir araştırmada sperm üretiminde bozukluk olan erkeklere D-aspartik asit takviyesi yapılmış, ml başına sperm sayısının 8,2 milyondan 16,5 milyona çıkarak ikiye katlandığı tespit edilmiştir.
Başka bir araştırmadaysa testosteron seviyeleri normal olan atletik erkekler 28 gün boyunca ağırlık çalışmaları yapmıştır. Bunların yarısına günde 3 gramlık D-aspartik asit takviyesi verilmiştir.
Her iki grupta da kas kitlesinin ve kuvvetin arttığı gözlemlenmiştir ve D-aspartik asit takviyesi alan grupta testosteron seviyesinde artış olmamıştır.
Bu araştırmaların verileri birleştiğinde D-aspartik asitten testosteron seviyesi düşük olanların a da cinsel fonksiyonları bozuk olanların yararlanabileceği ortaya çıkmaktadır. Ancak testosteron seviyeleri normal olanlar için aynı şey söz konusu değildir.

SONUÇ:
D-aspartik asit testosteron üretimini arttıran hormonları uyararak testosteron seviyesini yükseltebilir. Günde 2-3gramlık doz, testosteron seviyesi düşük olanlarda etkili olmaktadır.

2. D Vitamini

D vitamini yağda çözünen bir vitamindir ve güneş aldığında deri tarafından üretilir.
Bu vitaminin aktif formu vücutta steroid hormonu işlevi görür.
Günümüzde insanların büyük bir kısmı yetersiz güneş almaktadır; bu durum D vitamini seviyelerinin düşmesiyle sonuçlanmaktadır.
D vitamini depolarınızı arttırmak testosteron seviyenizde de artış sağlayabilir, böylece bununla ilgili diğer sağlık göstergelerinde, örneğin sperm kalitenizde de düzelme sağlanır.
Bir araştırma D vitamini eksikliği ile düşük testosteron seviyesi arasında korelasyon olduğunu göstermektedir. Araştırma sırasında, katılımcılar yazın daha fazla güneşe çıktıklarında D vitamini seviyeleri ile birlikte testosteron seviyelerinin de arttığı gözlemlenmiştir.
Bir yıl boyunca süren uzun süreli bir araştırmada 65 erkek katılımcı 2 gruba ayrılmış, gruplardan birine her gün 3.300 IU D vitamini verilmiştir. Takviye alan gruptaki katılımcıların D vitamini seviyeleri iki katına çıkmış ve testosteron seviyeleri 0,7 nmol/l.den 13,4 nmol/l.ye çıkarak, yaklaşık %20 oranında artmıştır.
Daha çok D vitamini almak için güneşe daha çok çıkın. Bunun yanı sıra günlük 3.000 IU civarında D vitamini takviyesi de alabilir ve D vitamini açısından zengin yiyecekler yiyebilirsiniz.

SONUÇ:
D vitamini testosteron seviyesini arttıran önemli bir vitamindir. Özellikle D vitamini eksikliği çekiyorsanız güneşe daha çok çıkabilir, D vitamini takviyesi alabilir ve D vitamini açısından zengin yiyecekler yiyebilirsiniz.

3. Tribulus Terrestris (Demirdikeni)

Tribulus Terrestris (demirdikeni), geleneksel tıpta yüzyıllardır kullanılan bir bitkidir.
Şimdiye kadar bu bitki üzerinde yapılmış araştırmaların çoğunluğu hayvan deneyleridir. Bu araştırmalar bitkinin, cinsel dürtüyü arttırdığını ve testosteron seviyelerini yükselttiğini göstermektedir.
90 gün süren bir araştırmada demirdikeninin, ereksiyon bozukluğu olan erkeklerde cinsel hayatta iyileşme sağladığı ve testosteron seviyesini %16 oranında yükselttiği tespit edilmiştir.
Ne var ki daha güncel araştırmalar demirdikeninin genç, seçkin sporcular ve testosteron seviyesi normal olan sağlıklı insanlarda aynı etkileri yaratmadığını göstermektedir.
Birçok başka testosteron arttırıcı takviye gibi demirdikeninin de testosteron eksikliği ya da cinsel fonksiyonları bozukolan insanlarda etkili olduğu, ancak sağlıklı insanlar üzerinde aynı etkileri göstermediği anlaşılmaktadır.

SONUÇ:
Tribulus terrestris (demirdikeni), testosteron seviyesi düşük ya da cinsel fonksiyonları bozuk olan insanlarda sperm sağlığında iyileşme, cinsel dürtüde ve testosteron seviyesinde artış sağlayabilir.

4. Çemenotu

Çemenotu da oldukça popüler bir bitkisel testosteron arttırıcı gıda takviyesidir.
Bazı araştırmalar çemenotunun testosteronun östrojene dönüşümünü engellediğini düşündürmektedir.
En kapsamlı çalışmalardan biri 15'er üniversiteli genç erkekten oluşan iki grup üzerinde 8 hafta boyunca bu takviyeyi denemiştir.
30 katılımcı da süreç boyunca haftada 4 kez ağırlık çalışması yapmış, deney grubu bunun yanı sıra günde 500 mg. çemenotu almıştır.
Çemenotu alan gruptaki katılımcıların hem serbest hem de total testosteron seviyeleri yükselmiştir. Buna karşılık, sadece ağırlık çalışması yapan grup katılımcılarının testosteron seviyelerinde az da olsa düşme kaydedilmiştir. Ayrıca, çemenotu alan gruptaki katılımcılar daha çok yağ yakmışlar ve bunların kuvvetleri artmıştır.
Başka bir araştırma çemenotunun cinsel dürtüyü ve yaşam kalitesini nasıl etkilediğine bakmıştır.
Araştırmacılar 25 ve 52 yaşları arasındaki 60 sağlıklı erkeği iki gruba ayırmış, birisine 6 hafta boyunca günde 600 mg çemenotu, diğerineyse plasebo vermişlerdir.
Katılımcılar çemenotu aldıktan sonra kuvvetlerinin arttığını bildirmişlerdir. Araştırmacılar ayrıca:

  • Libidoda artış, (deney grubunun %81'nde)
  • Cinsel performansta artış, (deney grubunun %66'sında)
  • Enerjide artış, (deney grubunun %81'nde)
  • Zindelik hissinde artış (deney grubunun %55'nde) gözlemlemişlerdir.


SONUÇ: Günde 500 mg çemenotu, hem çeşitli bozuklukları olan hem de sağlıklı erkeklerin testosteron seviyelerinde yükselmeye yol açmaktadır.