Personal Trainer Fiyatları

Yarış sonrası pizza partisi

Her şeyden önce bu alanda kendini kanıtlamış ve gerçek bilgiye sahip olan ‘personal trainer’ları tercih etmelisiniz. Personal trainer fiyatlarının nasıl belirlendiğine gelecek olursak; personal trainer hizmeti veren hocaların kişisel başarıları, referansları, tecrübeleri ve ne kadar süredir bu alanda hizmet verdiği fiyatının belirlenmesinde esas olarak kabul ediliyor.

Fitness Antrenörü Nasıl Olunur ? 

Son yılların en çok tercih edilen mesleklerinden biri Fitness Eğitmenliği konusunda sizleri bilgilendirmek istiyoruz. 

Meslek Tanımı :-Spor salonlarında kişilerin fiziksel yapısına göre, hazırladığı programlar doğrultusunda, vücutlarını daha verimli hale getirmek için sistematik olarak çalışmalarını sağlayan, aletlerin nasıl kullanılacağına dair bilgiler vererek onları kontrol eden nitelikli kişidir. 

Görev ve İşlem Basamakları : Fitness Eğitmeni (Fitness Eğitmeni); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak görev almaktadır.  

Meslek Ana Grubu : YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI 

Meslek Alt Ana Grubu : DİĞER YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI 

Meslek Grubu : GÜZEL SANATLAR, EĞLENCE VE SPOR İLE İLGİLİ YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI 

Meslek Birim Grubu : Atletler, sporcular ve ilgili meslek mensupları 

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lise . ( Lise eğitimini bitirmiş olanlar )
A) İnsan vücudu, yapısı, fonksiyonları ve psikolojisi hakkında bilgi sahibi olmak,
B) Çalıştırılacak kimsenin istediği amaca en uygun ve güvenli egzersiz programını hazırlamak amacıyla fitness düzeyini tespit etmek,
C) Kişiye en uygun egzersiz programını hazırlamak
D)Yapacağı çalışma hakkında kişiyi bilgilendirmek
E) Fitness aletlerinin kullanılmasını öğretmek
F) Isınma hareketlerini göstermek,
G) Fitness yapan kişiye eşlik etmek,
H) Çalışma esnasında kişinin yaptığı yanlış hareketleri düzeltmek
I) Sakatlıklarda ilk müdahaleyi yapmak,
İ)Kişinin gösterdiği gelişmeye göre yeni programlar hazırlamak, uygulanışını göstermek
J) Fitness bölgesinde kullanılan tüm malzemelerle ilgili bilgi sahibi olmak ve bunlarla ilgili kişilere bilgi verip onları yönlendirmek
K) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.  

Hangi okul mezunları Fitness Eğitmeni olabilir ?  

Ülkemizde bu konuda eğitim verme yetkisine sahip en yetkili kurum Vücut Geliştirme  Fitness  ve Bilek Güreşi Federasyonudur. (http://www.tvgfbf.gov.tr/) Ayrıca üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksek okulu bölümleri ve Spor Bilimleri Fakülteleri bu eğitim seçmeli /uzmanlık dersi olarak verilmektedir.  Antrenörlük kurslarına katılım için   lise mezunu olmanız gerekmektedir. Özel  eğitim firmaları tarafından verilen kurslarda mevcuttur. Fakat daha öncede belirttiğimiz gibi en yetkili kurum ilgili federasyondur. Fitness antrenörlük kursu 2 haftayı kapsayan bir süredir. Teorik ve Uygulamalı eğitim sonunda sınavda başarılı olanlar bu belgeyi alabilirler.  

Fitness Antrenörlüğü ilerleme ve kariyer Yolu: 

1.Kademe Antrenör 
2.Kademe Antrenör 
3.Kademe Antrenör 
4.Kademe Antrenör  
(Detalı Bilgileri http://www.tvgfbf.gov.tr/ adresinden bulabilirsiniz

1.Kademe Antrenör Olma Şartları ve Gerekli Belgeler:

 • En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
(Milli sporcularda tahsil Şartı aranmaz)
• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malul, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,
• En az 18 yaşını doldurmak,
• Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan  fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak
• 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan   Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile özerk spor federasyonlarının disiplin veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan daha fazla veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.
KURSLAR İÇİN : http://www.tvgfbf.gov.tr/

Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Fedarasyonu

KURSİYERLERDEN İSTENEN BELGELER

2.Kademe Antrenör 
3.Kademe Antrenör 
4.Kademe Antrenör  
(Detalı Bilgileri http://www.tvgfbf.gov.tr/ adresinden bulabilirsiniz

1.Kademe Antrenör Olma Şartları ve Gerekli Belgeler: 

En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
Milli sporcularda tahsil Şartı aranmaz
• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,
• En az 18 yaşını doldurmak,
• Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan  fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak
• 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan   Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile özerk spor federasyonlarının disiplin veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan daha fazla veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak. 
KURSLAR İÇİN : http://www.tvgfbf.gov.tr/

KURSİYERLERDEN İSTENEN BELGELER

1-3 adet vesikalık fotoğraf (4,5×6 cm boyutunda –son 6 ay içerisinde çekilmiş olan)

2–En az lise ve dengi okul diplomasının noter onaylı fotokobisi,yeni mezunlar çıkış belgesi ile  müracaat edebilirler.

3-Nüfus cüzdanı önlü arkalı fotokobisi

4-Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden alınacak cezalı olmadığına dair yazı

5-Sağlık raporu(Hükümet tabipliğinden veya sağlık ocaklarından)

6-Savcılık iyi hal kağıdı

7-Kurs ücreti ödendiğine dair banka dekontu

BESYO MEZUNLARI ve ANTRENÖR BELGESİ OLANLAR

1-Temel eğitim derslerinden sorumlu olmadığını gösterir belge

2-Temel Eğitim derslerinden sorumlu olmayan BESYO MEZUNLARI ve Diğer  federasyonlardan 1. Kademe veya daha üst kademe antrenörlük belgesi bulunanlar; (5 yıl içinde almış olmak şartıyla) belgelerinin asıllarını ve onaysız fotokopilerini ,yanlarında getirerek  federasyonumuz web sitesinde yayınlanan kurs programına göre istenen belgelerle birlikte kurs sorumlusuna  teslim etmeleri gerekmektedirDiğer federasyonların düzenlemiş olduğu kurslara katılan ve o kurstan alınan Temel Eğitim ders saatlerinin federasyonumuz kurs ders saatleriyle aynı olması zorunlu’dur.

Fitness Eğitmeni Nerelerde Çalışabilir ?  

Salon açmak isteyen kişiler için  2.kademe antrenör belgesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tesis işletme kurallarını yerine getirerek ruhsat almaları gerekmektedir. Bulunduğunuz ilin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden gerekli bilgileri alabilirsiniz. Kamu ve Özel sektörde bir çok tesiste görev alabilir. Son yıllarda Türkiye’de  spor tesisi sayısında  artış birçok iş fırsatını beraberinde getirmiştir.  

Fitness Eğitmenin Maaşı ne  kadardır ?  

Sektöre ilk başlayanlar ve deneyimli eğitmenlerin maaşı asgari ücret ve 10.000 TL arasında değişmektedir. Son yıllarda kişiye özel ders veren eğitmenlerin ücretleri  birçok sektörde alınan ücretlerin üstünde olduğu gözlemlenmektedir. PT ( Personal Trainer ) kişiye özel ders sisteminde eğitmenler çalışmış oldukları kurum ile özel anlaşmalarına göre ekstra ücret alırlar. 

Donanımlı Bir Fitness Eğitmenin alması gereken Eğitimler nelerdir? 

Sürekli gelişen ve eğitmenin kendisini yenilemesi gereken bir meslektir. Eğitmen olacak kişilerin sağlık ve antrenman prensipleri ile ilgili kendisini çok iyi yetiştirmesi donanımlı hale getirmesi gereken bir meslektir. Yurt içi ve yurt dışı gelişmeleri yakından takip eden, teknoloji ve sporu bilen eğitmenler sektörde ön plana çıkmaktadır. Unutmayalım ki çalışma konumuz insan sağlığıdır. Yanlış antrenman planlaması ve yanlış bilgiler birçok antrenörün yasal olarak zorluklar yaşamasına neden olmuştur.  Bu konuda gerekli önemi göstermeli ve doğru yerlerden doğru bilgileri öğrenerek bu işi yapmanızı öneriyoruz. 

Olmazsa olmaz eğitimlerden bazıları;

• İlk Yardım Eğitimi
• Anatomi ve Fizyoloji Eğitimi
• Spor Psikolojisi Eğitimi
• Spor Beslenmesi Eğitimi
• Etkili iletişim ve İkna teknikleri
• Ulusal  ve Uluslararası Federasyonların vermiş olduğu resmi antrenör lisanlı eğitimler.

Fitness Eğitmeni Çalışma Koşulları: 

Tam zamanlı veya yarı zamanlı olarak çalışılan bir sektördür. Shift sistemi ile çalışan bir çok tesiste başlangıç saati  06:00 – 22:00 arasında değişmektedir. Tesisin  büyüklüğü,  üye kapasitesi ve aktivitelerine göre çalışan personel sayısı doğru orantılıdır. 

Fitness Sektöründe Nasıl iş bulunur ? 

Eğitimleriniz aldınız sıra iş bulmada; unutmayalım ki her sektörde olduğu gibi bu sektörde de rekabet üst düzeydedir. Fark yaratan eğitmenler yeterli eğitim bilgisine ve donanıma sahip kişiler olmaktadır. Eğitim dışında dış görünüş hayat tarzınız,  üyelerle olan iletişiminiz sizi öne çıkaracak özelliklerdir. Fitness İş İlanlarına web üzerinden yayın yapan bir çok iş bulma sitesinden ulaşabilir başvuru yapabilirsiniz. OnlineTrainerFitness.Com olarak sektörde bu konuda çalışmalar yürütmekteyiz. Ayrıca çalışmak istediğiniz yerlerin listesini çıkararak birebir müracaat edebilirsiniz. 

Örnek Bir İş İlanı ve Aranılan Şartlar : 

– Üniversitelerin Beden Eğitimi, Spor Akademisi veya diğer ilgili bölümlerinden mezun
– En az 3 yıl benzer pozisyonda tecrübe sahibi   İlgili federasyondan eğitim alarak sertifika sahibi olan 
– Özel  ve grup derslerinde deneyim sahibi
– Takım çalışmasına önem veren
– Misafir memnuniyeti odaklı
– Dış görünüm ve kişisel bakımına özen gösteren
– Tercihen Anadolu yakasında ikamet eden
– Askerlik hizmetini tamamlamış (Erkek adaylar için) 

Fitness Eğitmenin Antrenman Seçeneklerini Arttıracak Eğitimler:  

Bu eğitimleri alarak kendinizi  geliştirebilir ve en çok tercih edilen eğitmen haline getirebilirsiniz. 
• Fitness Ölçümleri Eğitimi
• Postur Bozuklukları Ve Egzersiz Programlama 
• Direnç Antrenman Programları Ve Egzersiz Programlama
• Kardiyo Antrenman Programları Ve Egzersiz Programlama
• Core Antrenman Program  Ve Egzersiz Programlama
• Fonksiyonel Antrenman  Ve Egzersiz Programlama
• Metabolik Antrenman  Ve Egzersiz Programlama
• Kompleks Antrenman  Ve Egzersiz Programlama
• Kuvvet & Kondisyon Antrenman  Ve Egzersiz Programlama (Branş Özel )
• Hipertrofi Ve Yag Yakımı Antrenman  Ve Egzersiz Programlama
• Hipertrofi Ve Yag Yakımı Beslenmesi
• Kardiyovasküler Hastalıklar Ve  Egzersiz Programlama
• Hormonel Hastalıklar Ve Egzersiz Programlama
• Eklem Ve Bag Sakatlıkları Ve Egzersiz Programlama
• Omurga Ve Postur Rahatsızlıkları Ve Egzersiz Programlama
• Fitness Aparat Egzersizleri Ve Egzersiz Programlama
• Bootcamp Antrenman  Ve Egzersiz Programlama
• Genç / Yaşlılar da Egzersiz Programlama
• Home Fitness Ve Egzersiz Programlama 
• Vücut Ağırlığı İle Egzersiz Programlama
• Kilo Kontrolü Beslenmesi Ve Antrenmanı
• Sağlıklı Yaşam Antrenmanı Ve Beslenmesi
• Fitness Ekipmanları Eğitimi 
Kurslar hakkında detaylı bilgi için federasyon web sitesi http://www.tvgfbf.gov.tr/  
1. Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu  Bakanlık tarafından kabul edilen geçerli eğitimi veren kurumun web sitesinden açılacak kurs tarihlerini takip edebilirsiniz. 
2. Başvuru için E-devlet sisteminden ‘ SPOR BİLGİ’ –  ‘KURSLAR’ – sekmelerini takip et ve  başvuru yapabilirsiniz. Kontenjanlı eğitimler olduğu için hızlı dolmaktadır sürekli takip ederek kurslara katılarak eğitmen olabilirsiniz.

Personal Trainer İstanbul Sertifikası Ne Anlama Gelir ?

Personal trainer istanbul genelinde sizlere hizmet vermektedir. Genel olarak spor yapmak isteyen öğrenciler personal trainer fiyatları ile ilgili PT ile spor programlarında bir çok aşama ve metot sistemleri sayesinde elverişli olarak eğitimlere başlarlar. personal trainer fiyatları nın düzenlemesini Bu aşama ve metotların spor programlarına uygulanışı ve hareketlerinin seçimi, kişiye özel olarak hazırlanır ki, personal trainer fiyatları burada kişinin fiziki kondisyonu,spora başlama yaşı, spor deneyimi ve sağlık durumu gibi birçok kriterin de değerlendirilmesi gerekir, tüm dünyada kısaca “PT yada PC” diye bilinen (personal trainer-personal coach)” özel veya kişisel antrenörlük – koçluk anlamına gelir.” Antrenörlük mesleğinin üst ihtisası olarak kabuk edilir ve kişi için yukarıda belirtilen tüm planlamaları yapar ve uygular. ayrıca Personal trainer fiyatları bilgisine ulaşmak için bizimle iletişime geçin.

Sertifikasız PT ve Sertifikalı Personal Trainer

Ülkemizin bir çok yerinde Personal trainer İstanbul‘da sertfikasız olarak çalışıyorlar ve daha çok kişisel ilişkileri ile beğendikleri taktirde özel olarak kiralanıyorlar. Personal trainer fiyatları hakkında bilgi isterken bilgi isterken Sertifika sahibi olan kişilerden bu hizmeti almanız gerektiğimni unutmayın. Sertifikalı olan PC unvan olarak “CPC” (Certified Personal Coach) Türkçesi “sertifikası Koç” anlamına gelen kısaltmayı kullanırlar. PC, bir üye veya sporcuya antrenman programı hazırlamadan önce kişinin ne amaçla bu hizmeti istediğini çok dikkatli bir şekilde analiz etmelidir. personal trainer fiyatları Kişi, profesyonel bir sporcu, sadece kondisyonunu geliştirmek isteyen bir birey, aşırı kilolu bir kişi veya zayıf düşmüş güçsüz bir birey, daha önce hiç ağırlık antrenmanı yapmamış bir kişi için ,uzun yıllar spor yaptıktan sonra sporu tamamen bırakmış ve yeniden başlamak isteyen bir kişi yada hada farklı senaryolarla bir PC ye istiyaç duyan bir birey olabilir. personal trainer fiyatları için işe en doğru ve şekilde başlamaaçısından size en uygun PT hocası için ilk adımda aşağıdakiler yapılmalıdır. Personal trainer fiyatları için bizi arayın.

Personal Trainer fiyatları ve Nitelikler;

Personal trainer fiyatları ve nitelikleri belirlenirken dikkat edilmesi gereken hususlar:

1- Kişi bir doktora gönderilerek ,ağırlık antrenmanları ve kardiyovasküler çalışmalar yapmasına bir sakınca olup olamadığı belirlenir. Yasal güvence için kişinin doktorun dan böyle bir raporun yazılı olarak alınması ülkemizde henüz uygulanmıyor olsa da Avrupa da ve Amerika da önem arz ediyor. Ayrıca bu durum riskler açısından Koç üzerindeki yasal sorumlulukları da azaltacaktır. Personal trainer fiyatları için tıklayın
2- Kişi sonraki adımda antrenör tarafından bazı testlere tabi olur.bu testler kulüp veya antrenör imkanlarına göre değişkenlik gösterebileceği gibi genelde ;skin fold caliper test (deri altı yağ dokusu ölçümü),total fat analayse & BMI test (toplam yağ analizi ve vücut kütle testi), eforlu ve eforsuz haldeki nabız kayıtlarının belirlenmesi ve kayıt altına alınması gibi metotlardır. Personal trainer fiyatları ile ilgili bizden bilgi alabilirsiniz.
Kişi profosyonel bir sporcu ise Cooper testi gibi daha bir çok antrapometrik veya matematiksel ölçüm metotlarından yararlanılmalıdır personal trainer fiyatları.

Personal Trainer Deneyim Farklarını Personal Trainer İstanbul Bölgesinde İyi Hizmet

personal trainer fiyatları sebepsiz yere yazılmıyor çünkü fiyat analizleri hocaya göre yapılmalıdır.Egzersizlere başlandıktan sonraki aşamalarda da kişinin sergileyeceği performansın (kuvvette atış, nabız ve tansiyon iyileşmeler v.s) kayıt altına alınmasına ve kişinin doktoru ile sürekli irtibat halinde kalarak rutin kontrollerine devam etmesinin sağlanması da takip edilmesi gereken bir süreçtir. bilgi için. Personal trainer fiyatları için tıklayın.
personal trainer sertifikası olan bir hocasının personal trainer istanbul yada Türkiye içinden yada yurt dışından almış olduğu bilgiler ve deneyimlerle çok ince bir bakış açıcı ile öğrencilerine yaklaşması ve çok tecrübeli olması gerekmektedir personal trainer istanbul sertifikası işte tam bu noktada yukarıda anlatılanlar ile birleşmektedir. Personal trainer fiyatları ile ilgili telefon nuamaramız: 0533 630 34 25

Türkiye Genelinde Personal Trainer Eğitim Yetersizliği ve Kişisel Antrenör Ücretleri Kıyaslaması – Personal Trainer Fiyatları

Personal trainer fiyatları hakkında ilk bilmemiz gerekenler; Türkiye genelinde sertifikalar 1.kademe ve 2. kademe olarak yaygınlık göstermektedir, kesinlikle sertifika olarak kişilerden farklı koçluk sertifikaları görmek isteyin çünkü ülke genelinde 1.kademe sertifikalar çok yetersizdir. Bu sebeple’de ülke genelinde Kişisel Antrenör ücretleri çok değişkenlik göstermektedir.

Personal trainer fiyatları hakkında araştırma yaparken alacağınız hizmetler karşısında kendilerinin muhakkak yurt dışı sertifikaları olması gerekir bilgi birikim yaşı kusuru olamaz bu spor mesleğinden para kazanmak isteyen ve siz öğrencilerimize ders vericek olan kişilerin hizmet yeterlilikleri için onlardan mutlaka personal trainer sertifikaları IFBB PRO, FDA, EBFF, ACE gibi sertifikaları görmek isteyin bu sizlerin sağlığı için çok önemli.

Personal Trainer Fiyatları için neden bizi Tercih Etmeniz gerekiyor?

Personal trainer fiyatları hakkında bizden güncel bilgiyi 7/24 telefon numaralarımız dan alabilirsiniz. OnlineTrainerFitness.Com’dan personal training hizmeti almayı düşündüğünüz için teşekkürler. Sizlere personal trainer fiyatları ve personal trainer nasıl olunur gibi bilgileri size bu başlık altında anlatmaya çalıştım. Siz sadece size en uygun olduğunu düşündüğünüz OnlineTrainerFitness.Com’u personal trainer seçerek güvenle hedefinize ulaşacaksınız aynı zamanda personal trainer fiyatları içinde en uygun bütçe ile hareket edeceksiniz.

Fitness Eğitmeni Nerelerde Çalışabilir ve personal trainer fiyatları nasıl ayarlanır?

Bunun için kariyer geçmişi yarışmacı geçmişi bunun için çok önemli olan hocanızın yaşı en az 33 üzeri olmalı ve tecrübe deneyimi iyi olmalı personal trainer fiyatları düşünürken de bunlara göre karar vermeniz en uygunudur ,burada’da karar tamimi olarak sizlere kalıyor, kişisel antrenör ücretleri değerlendirirken kesinlik sağlığınızı ön plana almanız gerekiyor.

Kişisel eğitmen, personal trainer fiyatları için ne düşünüyorsunuz ?

Soru : Personal trainer fiyatları neye göre belirleniyor? Personal Trainer fiyatları almadan önce nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Personal Trainer seçerken en önemli husus nedir?

Cevap : Hemen hemen ülkemizde her konuda olduğu gibi personal trainer konusunda da, 3 gün spor salonuna gelen insanlar kendilerini bu işin uzmanı zannediyorlar. etrafındaki insanlara eksik ve hatalı bilgiler vererek anatomik yapılarını bozuyor ve spora olan ilgilerini kaybetmelerini sağlıyorlar. Her şeyden önce bu alanda kendini kanıtlamış ve gerçek bilgiye sahip olan personal trainerları tercih etmelisiniz. Personal trainer fiyatlarının nasıl belirlendiğine gelecek olursak; personal trainer hizmeti veren hocaların kişisel başarıları, referansları, tecrübeleri ve ne kadar süredir bu alanda hizmet verdiği fiyatının belirlenmesinde esas olarak kabul ediliyor.

Soru : Personal trainer fiyatları ve aynı zamanda kişisel antrenör fiyatları için çok fazla araştırma yaptım fakat İstanbul genelinde hoca seçemiyorum fiyatlar çok değişken. Nasıl seçim yapmalıyım?

Cevap : personal trainer fiyatları ile ilgili tek söylenecek şey sizin beklentileriniz doğrultusunda araştırmalarınız sırasında personal trainer fiyatları ile ilgili değerlendirmeleriniz, konuştuğunuz personal trainer hizmeti veren eğitmen arkadaşların çalışma sistemi ve onlara karşı hissettiğiniz güvene dayanmakta olup size bu güveni veremeyenlerden uzak durmanız ve personal trainer fiyatları buna göre değerlendirmeniz gerekiyor.

Soru : Diyet olmadan ilerleme olmaz diyorlar.personal trainer fiyatları buna dahil midir?

Cevap : personal trainer fiyatları belirlenirken beslenme ve antrenman programı şeklinde olmalıdır. Çünkü doğru beslenme olmadığı takdirde, ne kadar antrenman yaparsanız yapın iyi bir sonuç almak ve estetik bir görüntüye sahip olmanız mümkün olmayacaktır. Bu sebepledir ki; personal trainer fiyatları verilirken size sunulacak hizmetler arasında diyet programı da olmak zorundadır.

soru : personal trainer fiyatları istanbul genelinde çok pahalı ?

cevap : personal trainer fiyatları istanbul genelinde yaşam, salon ücretleri ve yaşam standartları üzerinden personal trainer fiyatları ayarlanıyor.

Sizlerden gelen yoğun istek üzerine personal trainer fiyatları için gerekli olan analizleri yapıyoruz bunun ile beraber sizlerin istanbul genelinde daha iyi hizmet alabilmeleri için vucut hocasi sizlere personal trainer fiyaları sunuyor personal trainer fiyatları hocamızın sizlerin saat, gün ve haftalık olarak programlarınıza uygun olarak ayarlanan zaman dilimlerinde sizlere hizmet vermektedir. Siz değerli öğrencilerin yaşamında maddi ve manevi dengenizin korunmasında büyük rol oynamaktadır.

Öğrencilerin aylık performansı sizlerin duygu ve düşünceleriniz ile ilerlemekte olup motivasyonunuzun bunun için önemi çok fazladır siz ne kadar huzurlu iseniz biz işimizde o kadar size daha faydalı olup sizlere en uygun ölçekte personal trainer fiyatları “kişisel antrenör”ile ilgili günlük spor yaşantınızı düzenleyip sizlere yardımcı olabiliyoruz.

Siz üyelere uygun program ve diyet düzenlenmeleri yaparken sizlerin bu programlara kesinlikle uymanız zorunludur herhangi bir hastalık olmadığı taktirde sizlerin bu programlara aynı zamanda antrenman günlere uymanız gerekmektedir herhangi bir düzensizlik personal trainer fiyatları için ödemelerinizde ücret iadesi imkansızdır.

Kas gelişimi sırasında yönlendirmelerin harfiyen uyulması zorunludur çünkü en ufak bir tedbir sizlik ve yanlış anlaşılmalar da yaralanma sakatlık ve buna benzer unsurlar öğrencilerin başına gelebilmektedir bu sebeple personal trainer fiyatları içine kurs öncesi sizlerden istenen sağlık raporlarının detaylı bir şekilde sunulması da zorunludur.

Sağlık raporlarında siz öğrencilerin vücut geliştirme sporu yapmasına herhangi bir engel olmadığına dair rapor almanız hem sizlerin fiziki rahatsızlıklardan uzaklaşmanıza ve tutacağınız hocalarının gönül rahatlığı ile sizlere hizmet vermesini sağlamaktadır. Personal trainer fiyatları içinde bu kriterler göz önüne alınmalıdır.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın